swetrix
nodejsubuntu

Ubuntu 20.04 node.js ve yarn Kurulumu (NVM ile)

Node.js®, Chrome’un V8 JavaScript Engine üzerine kurulmuş bir JavaScript Runtime’ıdır. Server-Site programlamada çokça tercih edilir.

Şimdi sizlere Ubuntu 20.04 / Debian 10 üzerine NVM (Node Version Manager) kullanarak. Birden çok node.js versiyonu kuracağız ve bu versiyonların arasında anlık olarak geçiş yapacağız. Tabi node.js için en çok kullanılan paket yöneticisi olan yarn’ı da kuracağız. yarn yüklemek için apt’yi kullanacağız.

1. NVM (Node Version Manager) Kurulumu

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
root@master:~# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 14926 100 14926  0   0  106k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 106k
=> Downloading nvm from git to '/root/.nvm'
=> Cloning into '/root/.nvm'...
remote: Enumerating objects: 348, done.
remote: Counting objects: 100% (348/348), done.
remote: Compressing objects: 100% (297/297), done.
remote: Total 348 (delta 39), reused 158 (delta 26), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (348/348), 199.85 KiB | 4.76 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39/39), done.
* (HEAD detached at FETCH_HEAD)
 master
=> Compressing and cleaning up git repository

=> Appending nvm source string to /root/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /root/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion

NVM kurulumu tamamlandı.

2. node.js yükleme

İlk önce node.js versiyonlarını listeleyelim.

nvm list-remote

Karşınıza uzun bir liste çıkacak. Merak etmeyin güncel versiyonlar listenin sonunda çıkıyor.

    v14.15.0  (LTS: Fermium)
    v14.15.1  (LTS: Fermium)
    v14.15.2  (LTS: Fermium)
    v14.15.3  (LTS: Fermium)
    v14.15.4  (LTS: Fermium)
    v14.15.5  (LTS: Fermium)
    v14.16.0  (LTS: Fermium)
    v14.16.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.0  (LTS: Fermium)
    v14.17.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.2  (LTS: Fermium)
    v14.17.3  (LTS: Fermium)
    v14.17.4  (LTS: Fermium)
    v14.17.5  (LTS: Fermium)
    v14.17.6  (Latest LTS: Fermium)
    v15.0.0
    v15.0.1
    v15.1.0
    v15.2.0
    v15.2.1
    v15.3.0
    v15.4.0
    v15.5.0
    v15.5.1
    v15.6.0
    v15.7.0
    v15.8.0
    v15.9.0
    v15.10.0
    v15.11.0
    v15.12.0
    v15.13.0
    v15.14.0
    v16.0.0
    v16.1.0
    v16.2.0
    v16.3.0
    v16.4.0
    v16.4.1
    v16.4.2
    v16.5.0
    v16.6.0
    v16.6.1
    v16.6.2
    v16.7.0
    v16.8.0

İstediğiniz versiyonu burdan seçerek yükleyebilirsiniz. İster versiyon numaralarını kullanarak yükleyin isterseniz etiketleri kullanarak yükleyin. 16.8.0 son versiyon olarak görünüyor ama şuan LTS version 14.17.6’dır. Bizde lts versiyonunu etiket kullanarak yükleyelim.

nvm install lts/fermium
root@master:~# nvm install lts/fermium
Downloading and installing node v14.17.6...
Downloading https://nodejs.org/dist/v14.17.6/node-v14.17.6-linux-x64.tar.xz...
############################################################################################################################################################################################# 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v14.17.6 (npm v6.14.15)
Creating default alias: default -> lts/fermium (-> v14.17.6)
root@master:~# nvm list
->   v14.17.6
default -> lts/fermium (-> v14.17.6)
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
node -> stable (-> v14.17.6) (default)
stable -> 14.17 (-> v14.17.6) (default)
lts/* -> lts/fermium (-> v14.17.6)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.24.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.22.6 (-> N/A)
lts/fermium -> v14.17.6

node.js‘in doğru şekilde yüklendiğinden emin olmak için:

root@master:~# node -v
v14.17.6

3. Farklı bir node.js versiyonu yüklemek.

İkinci versiyon olarak stable olarak belirlenmiş versiyonu kuralım.

nvm install stable
root@master:~# nvm install stable
Downloading and installing node v16.8.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v16.8.0/node-v16.8.0-linux-x64.tar.xz...
############################################################################################################################################################################################# 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v16.8.0 (npm v7.21.0)

Yüklenmiş versiyonları listeleyelim.

root@master:~# nvm list
    v6.17.1
    v14.17.6
->   v16.8.0
default -> lts/fermium (-> v14.17.6)
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
node -> stable (-> v16.8.0) (default)
stable -> 16.8 (-> v16.8.0) (default)
lts/* -> lts/fermium (-> v14.17.6)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.24.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.22.6 (-> N/A)
lts/fermium -> v14.17.6

4. node.js versiyonları arasında geçiş yapmak.

Versiyonlar arası geçişi yapmak için:

nvm use [version]
root@master:~# nvm use stable
Now using node v16.8.0 (npm v7.21.0)
root@master:~# node -v
v16.8.0

root@master:~# nvm use lts/fermium
Now using node v14.17.6 (npm v6.14.15)
root@master:~# node -v
v14.17.6

Örnekte görüldüğü gibi versiyonlar arası geçiş yapabilirsiniz. NVM’in en büyük özelliği budur.

5. nodejs versiyonlarını silmek.

nvm uninstall [version]
root@master:~# nvm uninstall lts/fermium
Uninstalled node v14.17.6

6. yarn Paket yönetecisini yüklemek.

yarn nodejs için çok kullanılan bir paket yöneticisidir.

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
apt-get update && apt-get install -y yarn

yarn’ın doğru şekilde yüklendiğini kontrol etmek için:

yarn -v

root@master:~# yarn -v
1.22.5

Kurulumları tamamladık. Artık sunucunuzda nodejs uygulamalarınızı çalıştırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
dnsdiglinux

Linux’da dig (DNS Lookup) komutu kullanımı

Sonraki Yazı
pardus21banner

Pardus 21.0 Kurulumu

Benzer Yazılar