swetrix
ansible_cover

Ansible 101: Kurulum ve Temel Bileşenler Rehberi

Bu blog yazısında, Ansible’ın temelini, avantajlarını ve nasıl kurulacağını keşfedeceksiniz. Ayrıca, Ansible ile Ubuntu/Debian tabanlı bir sunucuda Nginx web sunucusu kurulumu ve yapılandırılması hakkında adım adım bir rehber bulacaksınız. Yazıda verilen GitHub reposunu inceleyerek ve kendi ortamlarınızda test ederek Ansible’ın çalışma şeklini ve dinamiklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Yazı, Ansible’ın temel bileşenlerini ve yapılandırma yönetimi, otomasyon, dağıtım gibi konseptlerini detaylı bir şekilde ele alır.

Ansible Nedir?

Ansible, açık kaynaklı bir yapılandırma yönetimi, otomasyon ve dağıtım aracıdır. Sistem yöneticileri ve DevOps mühendisleri, Ansible kullanarak çeşitli sistemler ve uygulamalar üzerinde otomatik yapılandırmalar ve görevler gerçekleştirebilir. Bu güçlü araç, yazılım dağıtımından yapılandırma yönetimine ve görev otomasyonuna kadar geniş bir yelpazede operasyonları basit ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Ayrıca, Ansible’ın modüler yapısı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir çözümler oluşturmasına olanak tanır.

Ansible’ın Kullanım Alanları

 • Yapılandırma Yönetimi: Ansible, sistem yapılandırmalarını merkezi ve otomatik bir şekilde yönetmenize olanak tanır.
 • Otomasyon: Rutin görevleri otomatikleştirerek zaman kazanmanıza ve hataları azaltmanıza yardımcı olur.
 • Dağıtım: Uygulamaların ve hizmetlerin hızlı ve tutarlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
 • DevOps Uygulamaları: Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerini destekler.

Ansible’ın Avantajları

 • Basitlik: Ansible, anlaşılması ve kullanılması kolay bir yapıya sahiptir.
 • Esneklik: Geniş bir modül ve eklenti yelpazesi ile birlikte gelir, böylece ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
 • Verimlilik: Manüel görevleri otomatikleştirerek iş süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır.
 • Çapraz Platform: Linux, macOS ve Windows dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerini destekler.

Kurulum

Ubuntu/Debian için Ansible Kurulumu:

Ansible’i kurma

sudo apt-get install ansible -y

CentOS için Ansible Kurulumu:

EPEL Reposunu Ekleme:

sudo dnf install epel-release -y

Ansible’ı Kurma:

sudo dnf install ansible -y

macOS için Ansible Kurulumu:

Ansible’ı Kurma:

brew install ansible

Ansible’ın Temel Bileşenleri

Ansible’ın temel bileşenleri, yapılandırma yönetimi ve otomasyon görevlerini gerçekleştirmek için gereken yapı taşlarıdır. Bu bölümde, Ansible’ın temel bileşenlerini inceleyeceğiz.

Inventory Dosyası

 • Inventory dosyası, Ansible ile yönetilecek sistemlerin listesini içerir.
 • Bu dosya, hangi sistemlerin hangi görevleri gerçekleştireceğini ve bu sistemlerin nasıl gruplandırılacağını belirtir.

Örnek Inventory Dosyası:

# inventory.ini
[servers]
server ansible_host=192.168.1.10

[servers:vars]
nginx_worker_processes=4
nginx_worker_connections=1024

Playbooks ve Roles

 • Playbooks, bir dizi görevi tanımlar ve bu görevlerin hangi sistemlerde çalıştırılacağını belirtir.
 • Roles, belirli görevleri ve yapılandırmaları içeren tekrar kullanılabilir paketlerdir.

Örnek Playbook:

---
- name: Configure Server
 hosts: servers
 roles:
  - role: nginx

Tasks, Handlers ve Variables

 • Tasks, Ansible playbooks’unda belirtilen bireysel görevlerdir.
 • Handlers, belirli koşullar altında çalıştırılan görevlerdir.
 • Variables, dinamik değerler sağlamak ve playbooks’ları özelleştirmek için kullanılır.

Örnek Tasks ve Handlers:

# roles/nginx/tasks/main.yml
---
- name: Add Nginx GPG Key
 apt_key:
  url: https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
  state: present

- name: Add official Nginx repository
 apt_repository:
  repo: "deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ jammy nginx"
  state: present

- name: Install Nginx
 apt:
  name: nginx
  state: latest

- name: Copy Nginx configuration file
 template:
  src: nginx.conf.j2
  dest: /etc/nginx/nginx.conf
 notify:
  - Restart Nginx

# roles/nginx/handlers/main.yml
---
- name: Restart Nginx
 service:
  name: nginx
  state: restarted

Templates

 • Templates, dinamik içeriği olan dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • Ansible, Jinja2 şablonlama motorunu kullanır, bu da değişkenlerin ve kontrol yapılarının dosyalarınıza enjekte edilmesini sağlar.

Örnek Template:

# roles/nginx/templates/nginx.conf.j2
user www-data;
worker_processes {{ nginx_worker_processes }};

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
  worker_connections {{ nginx_worker_connections }};
}

http {
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile on;
  # ... more configuration ...
}

Modules ve Plugins

 • Modules, belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan Ansible’ın bireysel bileşenleridir.
 • Plugins, Ansible’ın işlevselliğini genişletmek için kullanılır, örneğin, farklı türdeki dosya transferlerini veya özel oturum açma mekanizmalarını destekler.

Ansible ile Nginx Kurulumu: Örnek Proje

Ansible’ın temel bileşenlerini ve nasıl kurulacağını ele aldık. Şimdi ise, gerçek dünya senaryolarında bu aracın nasıl kullanılacağına dair somut bir örnek üzerinden gideceğiz.

Projemiz, Ubuntu/Debian tabanlı bir sunucuda Nginx’in nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını adım adım gösterecek. Bu projeyi, GitHub’da bir repo olarak oluşturduk. Bu repoyu inceleyip kendi ortamlarınızda test ederek Ansible’ın nasıl çalıştığını ve dinamiklerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek proje reposu:

Kaynakça

Bu rehberde, Ansible’ın temel bileşenleri, kurulumu ve bir örnek proje üzerinden pratik uygulaması hakkında bilgiler sunulmuştur. Ancak, Ansible’ın kapsamlı ve genişletilebilir doğası gereği, daha fazla bilgi ve detay için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

 1. Resmi Dokümantasyon:
  • Ansible Dokümantasyon: Ansible’ın resmi dokümantasyonu, temel konseptlerden ileri seviye özelliklere kadar kapsamlı bilgiler sunar.
 2. Topluluk ve Forumlar:
  • Ansible Subreddit: Ansible topluluğu ile iletişim kurabilir, sorunlarınızı paylaşabilir ve diğer kullanıcıların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
 3. GitHub Repoları:
  • GitHub’da, çeşitli Ansible rolleri ve playbookları içeren birçok repo bulabilirsiniz. Bu repolar, kendi projelerinizde kullanabileceğiniz hazır kod örnekleri sunar.

Bu kaynaklar, Ansible öğrenme yolculuğunuzda sizi daha da ileriye taşıyacak ve geniş bir perspektif kazandıracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
linux directory structure

Linux Dosya/Dizin Yapısı

Sonraki Yazı
kafka_cluster_cover

Kafka KRaft Mode Cluster Kurulumu

Benzer Yazılar