swetrix
grep_cover.

grep Nedir ve Gelişmiş grep Kullanımı

Bu yazıda, Unix-benzeri işletim sistemlerinde metin ve log analizi için grep komutunun nasıl kullanılacağı detaylı olarak ele alınmıştır. Temel ve gelişmiş grep seçeneklerini öğrenerek, günlük log analizi ve hata tespiti görevlerinde nasıl daha etkili olabileceğiniz üzerinde durulmuştur.

grep Nedir?

grep, Unix-benzeri işletim sistemlerinde metin arama ve analiz için vazgeçilmez bir araçtır. DevOps ve Cloud alanlarında, grep log analizi, hata tespiti ve sistem monitörü gibi bir dizi kritik görevde kullanılır. Bu yazı, grepin temel ve gelişmiş kullanımını, özellikle log analizi bağlamında ele alacaktır.

Grep’in Tarihçesi

grep komutu, ilk olarak 1970’lerin başında Unix işletim sistemi için geliştirildi. İsmi, ed komutlarından gelen “global/regular expression/print” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Geliştirildiği günden bu yana, grep, metin işleme ve veri analizi için güçlü bir araç haline gelmiştir.

Temel Grep Kullanımı

grep komutu, belirli bir deseni içeren satırları yazdırmak için kullanılır. İşte bazı temel seçenekler:

 • -i : Büyük/küçük harf ayrımını yoksayar
 • -v : Eşleşmeyen satırları yazdırır
 • -c : Eşleşen satır sayısını yazdırır

Örnekler:

# -i parametresi ile büyük/küçük harf ayrımı olmadan arama:
grep -i "GET" /var/log/nginx/access.log

# Örnek Çıktı:
# 192.168.1.1 - - [10/Oct/2023:14:32:10 +0000] "GET /index.html" 200 ...

# -v parametresi ile eşleşmeyen satırları yazdırma:
grep -v "GET" /var/log/nginx/access.log

# Örnek Çıktı:
# 192.168.1.1 - - [10/Oct/2023:14:32:15 +0000] "POST /api/v1/data" 201 ...

# -c parametresi ile eşleşen satır sayısını yazdırma:
grep -c "GET" /var/log/nginx/access.log

# Örnek Çıktı:
# 124

Gelişmiş Grep Kullanımı

Gelişmiş grep kullanımında regüler ifadeler (Regular Expressions) önemli bir yer tutar. Ayrıca, grep’in diğer gelişmiş seçenekleri de günlük iş akışlarında oldukça kullanışlıdır. Bu bölümde, regüler ifadelerin gücünü ve grep ile birlikte nasıl kullanılacağını detaylı olarak ele alacağız. Ayrıca, grepin diğer bazı gelişmiş özelliklerini inceleyeceğiz.

Regex

# Satırın başında belirli bir IP adresi geçen satırları yazdırma:
grep "^78\.172\.216\.215" /var/log/nginx/access.log

# Örnek Çıktı:
# 78.172.216.215 - - [10/Oct/2023:14:32:10 +0000] "GET /index.html" 200 ...

# "404" hata kodunu içeren satırları yazdırma:
grep " 404 " /var/log/nginx/access.log

# Örnek Çıktı:
# 78.172.216.215 - - [10/Oct/2023:14:32:12 +0000] "GET /non-existent-file.html" 404 ...

# "error" kelimesini içeren ve "client" kelimesi ile başlayan satırları yazdırma:
grep "^client.*error" /var/log/nginx/error.log

# Örnek Çıktı:
# client: "78.172.216.215", server: , request: "GET /non-existent-file.html", error: ...

Satır Kontrol Seçenekleri

 • -A NUM: Eşleşen satırdan sonra belirtilen sayıda satırı yazdırır.
 • -B NUM: Eşleşen satırdan önce belirtilen sayıda satırı yazdırır.
 • -C NUM: Eşleşen satırdan önce ve sonra belirtilen sayıda satırı yazdırır.
# Eşleşen satırdan sonra 3 satır yazdırma:
grep -A 3 "error" /var/log/nginx/error.log
# Örnek Çıktı:
# 2023/10/10 14:32:12 [error] ...
# ...
# ...
# ...

# Eşleşen satırdan önce 3 satır yazdırma:
grep -B 3 "error" /var/log/nginx/error.log
# Örnek Çıktı:
# ...
# ...
# ...
# 2023/10/10 14:32:12 [error] ...

# Eşleşen satırdan önce ve sonra 3 satır yazdırma:
grep -C 3 "error" /var/log/nginx/error.log
# Örnek Çıktı:
# ...
# ...
# ...
# 2023/10/10 14:32:12 [error] ...
# ...
# ...
# ...

Eşleşen Metin ve Dosya Kontrolü

 • -o: Sadece eşleşen kısmı yazdırır.
 • -l veya --files-with-matches: Eşleşme içeren dosyaları listeler.
 • --exclude, --include: Belirli dosya türlerini dahil etmek veya hariç tutmak için kullanılır.
# Sadece eşleşen kısmı yazdırma:
grep -o "error" /var/log/nginx/error.log
# Örnek Çıktı:
# error
# error
# error

# Eşleşme içeren dosyaları listeleme:
grep -l "error" /var/log/nginx/*.log
# Örnek Çıktı:
# /var/log/nginx/error.log

# Belirli dosya türlerini hariç tutma:
grep "error" /var/log/nginx/*.log --exclude=*.gz
# Örnek Çıktı:
# /var/log/nginx/error.log:2023/10/10 14:32:12 [error] ...

Grep ile Log Analizi

Log analizi, sistemlerde meydana gelen hataları ve uyarıları tespit etmek için kritiktir.

Anahtar Kelime Arama:

Örnek:

# "error" kelimesini içeren satırları bulma ve ilgili bilgileri yazdırma:
grep -i "error" /var/log/nginx/error.log | awk '{print $1, $2, $3, $4, $5}'

# Örnek Çıktı:
# 2023/10/10 14:32:12 [error] ...

Loglardaki Eşsiz Girdileri Bulma

Loglardaki eşsiz girdileri bulmak ve saymak için grep ve sort komutlarını birlikte kullanabilirsiniz.

Örnek:

# Eşsiz IP adreslerini ve hit sayılarını listeleme:
grep -oE "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" /var/log/nginx/linuxpedi.com.access.log.1 | sort | uniq -c
# Örnek Çıktı:
   1 1.8.1.7
   1 1.9.0.1
   2 101.0.0.0
   4 101.200.46.19
   8 102.0.0.0
   19 103.0.0.0
   28 103.154.125.98
   2 103.194.186.170
   3 103.212.81.99
   2 103.30.212.11
   16 104.209.133.168
   1 104.21.60.244
   1 104.234.204.134
   1 104.238.83.221
   2 104.247.162.213

Çoklu Desen Arama:

Birden fazla deseni eş zamanlı olarak aramak için -E seçeneği ve regüler ifadeler kullanabilirsiniz.

Örnek:

# Hem 'error' hem de 'fail' kelimelerini içeren satırları bulma:
grep -E "error|fail" /var/log/nginx/error.log
# Örnek Çıktı:
# 2023/10/10 14:32:12 [error] ...
# 2023/10/10 14:32:13 [emerg] open() "/var/log/nginx/access.log" failed ...

Uzak Ortamlarda Grep Kullanımı

Cloud ortamlarında ve DevOps süreçlerinde grep, uzak sunucular üzerinde log analizi ve hata tespiti için kullanılır.

Örnekler:

# Uzak bir sunucudaki `error.log` dosyasında "error" kelimesini arama:
ssh user@remote-server "grep 'error' /var/log/nginx/error.log"

# Örnek Çıktı:
# 2023/10/10 14:32:12 [error] 4567#0: *1 open() "/var/www/html/non-existent-file.html" failed (2: No such file or directory)

Scripting ve Otomation

grep, shell scriptler ve otomasyon görevlerinde temel bir araçtır.

Örnekler:

#!/bin/bash
# error.log dosyasında kaç adet "error" kelimesi olduğunu hesaplama ve yazdırma:
errors=$(grep -ic "error" /var/log/nginx/error.log)
echo "Total error count: $errors"

# Örnek Çıktı:
# Total error count: 34

Hata Durumları ve Çözümleri

grep kullanırken karşılaşılabilecek tipik hata durumlarından bazıları ve bu hataları nasıl çözeceğiniz aşağıda belirtilmiştir:

 • Desen Bulunamadı: Eğer bir desen bulunamazsa, grep herhangi bir çıktı vermez. Bu durumu çözmek için, deseni ve dosya yollarını kontrol edin.
 • Yanlış Dosya Yolu: Eğer yanlış bir dosya yolu belirtirseniz, grep bir hata mesajı döndürebilir. Dosya yolunu doğru bir şekilde belirttiğinizden emin olun.
 • Yetersiz İzinler: Eğer bir dosyaya veya dizine erişim izniniz yoksa, grep bir hata mesajı döndürebilir. Gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

Sonuç ve Öneriler

grep, metin işleme ve log analizi için oldukça güçlü ve esnek bir araçtır. Regüler ifadeler ve grep ile birlikte kullanılabilecek diğer araçlar (awk, sed vb.) ile, sistem monitörü ve hata tespiti görevlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynakça

https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
kafka_cluster_cover

Kafka KRaft Mode Cluster Kurulumu

Benzer Yazılar
mongodb_standalone

MongoDb Kurulumu – Ubuntu 20.04

MongoDb, Dünya'da en çok kullanılan ve en çok ilgi gösterilen Döküman (document-based) tabanlı açık kaynak bir NoSql veritabanıdır. Diğer NoSql veritabanları gibi esnek bir yapıya sahiptir. Verileri JSON tipinde dökümanlarda saklamaktadır. MongoDb ayrıca yüksek kullanılabilirlik (High Availability) ve ölçeklenebilirlik sağlar (scalability). Yazımda size basitçe nasıl standalone MongoDb kurulur bunu anlatacağım.
Yazıya git